04 June, 2013

Avances en el estudio de la hiperactividad (TDAH): Evaluación, diagnóstico y tratamiento.

O TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividade) é un problema de seria importancia debido a súa repercusión no ámbito escolar, social e familiar.
En concreto ó neno/a aféctalle á súa capacidade para:
- Controlar o seu nivel de actividade (Hiperactividade).
- Frear os seus pensamentos e comportamentos (Impulsividade).
- Prestar atención ás accións que realiza (Inatención).
A condición do trastorno por déficit de atención con hiperactividade (TDAH) mostra hoxe un interese relevante no campo científico e ocupa un lugar destacado tanto na clínica coma no ámbito das neurociencias.
O diagnóstico dos diferentes subtipos clínicos e neuro-psicolóxicos, así como o tratamento deste trastorno cos seus diversos modelos terapéuticos, están en constante revisión, por iso e a través deste Curso de Extensión Universitaria pretendemos coñecer os últimos avances e descubrimentos científicos relacionados co TDAH da man de prestixiosos profesionais.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 comentarios:

AddThis