09 March, 2011

I AULA DA SAÚDE 2011

Información sobre a "I Aula da Saúde 2011" organizada pola Concellería de Sanidade do Concello de Noia. 

A I Aula da Saúde, contará coa presenza de prestixiosos médicos especialistas e de profesionais do ámbito social que ofrecerán unha actualización dos temás de saúde máis importantes.

A Aula de Saúde está dirixida tanto a poboación xeral coma a profesionais especializados.

Terá lugar no Edificio Administrativo da rúa Espírito Santo. Noia.
Para máis información: 
609.82.31.34Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 comentarios:

AddThis