21 March, 2011

A XORNADA DE INFORMACIÓN E DEBATE SOBRE O CÁNNABIS, ten o recoñecemento de interese sanitario pola Consellería de Sanidade, con data de 16/03/2011. Nº de expediente: SA301A 2011/51-1.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 comentarios:

AddThis