10 January, 2011

Reunión informativa sobre a Lei 42/2010 de medidas informativas fronte ao tabaquismo (modificación da Lei 28/2005).

Coa participación de: BERTA GÓMEZ TATO. Responsable do Programa Galego de Vida Sen Tabaco. Delegación Territorial de Sanidade de A Coruña.

Venres, 14 de xaneiro de 2011 ás 12 da mañán no Edif. Administrativo da Rúa Espírito Santo, 4 (NOIA).

Ver plano:Máis información: infodrogas@gmail.com ou saudenoia@gmail.com. TELÉFONO: 609823134. Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 comentarios:

AddThis